Aktuellt

2017-02-13
Årsmöte med Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund!
Tid: Lördag 10 mars kl 13-14
Plats: Brukskontoret (vid infarten till herrgårdsområdet) i Stjärnsund.
Årsmötesförhandlingar och samtal om årets folkmusikfest.
Varmt välkommen!


2018-02-08
Folkmusikfesten stöder helhjärtat detta upprop för populärmusik. Hedemora kommun måste ompröva sitt beslut att inte medfinansiera det regionala resurscentret Dalapop! Samtidigt riktar vi ytterligare en uppmaning till våra folkvalda: Hedemora kommun bör också ompröva sitt beslut att inte stödja Folkmusikens hus som har det regionala ansvaret för folk- och världsmusiken!
48 musiker i upprop>>>


Björktjärns vallmusikgrupp

Den som någon gång har tagit del av vallmusiken vid Björktjärn under Folkmusikfesten vet att det är nästan så nära magi man kan komma. Tjärnen blänker, morgonluften är klar. Allt är stilla. Och så hörs lockande, pockande toner över vattnet. Kohorn, kulning, sopransaxofon och säckpipa, går in i varandra, bildar ett trolskt ljudlandskap. Det är långt från stadsbrus och bilmuller, emellanåt nästan överjordiskt.

För vallmusiken vid Björktjärn står en löst sammansatt grupp där bland annat ett par av landets skickligaste hornblåsare ingår. Årets vallmusikgrupp består av Pia Holmqvist, Ulla Pålsson, Bernt Lindström, Helena Kåks, Tove Lindström, Traute Lindenthal, Kerstin Rozgoni och Kerstin Sonnbäck Hagfeldt. Tillsammans skapar de, om inte magi, så åtminstone illusionen av det.