Aktuellt

2014-11-18
Snart dags för trettonde Midvinterstämman!! Söndag 28 dec kl i Stora Herrgården, Stjärnsund. Välkomna!


Björktjärns vallmusikgrupp

Den som någon gång har tagit del av vallmusiken vid Björktjärn under Folkmusikfesten vet att det är nästan så nära magi man kan komma. Tjärnen blänker, morgonluften är klar. Allt är stilla. Och så hörs lockande, pockande toner över vattnet. Kohorn, kulning, sopransaxofon och säckpipa, går in i varandra, bildar ett trolskt ljudlandskap. Det är långt från stadsbrus och bilmuller, emellanåt nästan överjordiskt.

För vallmusiken vid Björktjärn står en löst sammansatt grupp där bland annat ett par av landets skickligaste hornblåsare ingår. Årets vallmusikgrupp består av Pia Holmqvist, Ulla Pålsson, Bernt Lindström, Helena Kåks, Tove Lindström, Traute Lindenthal, Kerstin Rozgoni och Kerstin Sonnbäck Hagfeldt. Tillsammans skapar de, om inte magi, så åtminstone illusionen av det.